ประตู้มวน ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าและรอกโซ่
Roller Shutter Motorized type or Chain block type

ประตู้มวน ระบบมือดึง
Roller Shutter Manual Type
ประตูม้วน ชัตเตอร์จัดเป็น 3 ระบบ คือ

1.ประตูม้วน ระบบมือดึง เปิด/ปิด โดยการใช้มือดึงขึ้น/ลง ขนาดมาตรฐาน สูง 4.20 เมตร และกว้าง 4.20 เมตร มีน้ำหนัก 120 กิโลกรัม

2.ประตูม้วน ระบบรอกโซ่ เปิด/ปิด โดยใช้มือดึงโซ่ ขนาดมาตรฐานความสูง 5.50 เมตร กว้าง 7.00 เมตร

3. ประตูม้วน ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เปิด/ปิด โดยใช้สวิทซ์ มีรีโมทเป็นอุปกรณ์เสริมเมื่อเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

Roller Shutter can design as per dimension

1. Manual type shutter can design within Width and Height not greater than 4.20M which is not over 120Kg in weight.

2. Chain Block type shutter can design within the size not over Height-5.50M and Width-7.00M.

3. Motorized type shutter can design as per site requirements.

ความหนาของใบประตู

น้ำหนักใบประตู/ม.

ลอเดี่ยวใช้กับประตู

ลอนคู่ใช้กับประตู

หมายเหตุ

No.23 (0.5 mm.)

6.64 kg.

กว้างไม่เกิน 4.00 m.

กว้างไม่เกิน 4.00 m.

สีเคลือบสำเร็จ

No.22 (0.7 mm.)

8.16 kg.

กว้างไม่เกิน 5.00 m.

กว้างไม่เกิน 5.00 m.

สีเคลือบสำเร็จ

No.21 (0.8 mm.)

13 kg.

กว้างไม่เกิน 5.50 m.

กว้างไม่เกิน 6.00 m.

สีเคลือบสำเร็จ

No.20 (0.9 mm.)

14 kg.

กว้างไม่เกิน 6.00 m.

กว้างไม่เกิน 6.00 m.

สีเคลือบสำเร็จ

No.19 (1.0 mm.)

15 kg.

กว้างไม่เกิน 7.00 m.

กว้างไม่เกิน 6.00 m.

สีเคลือบสำเร็จ

No.18 (1.2 mm.)

17 kg.

กว้างไม่เกิน 10.00 m.

ไม่มี

สีเคลือบสำเร็จ

No.16 (1.6 mm.)

21.7 kg.

กว้างไม่เกิน 12.00 m.

ไม่มี

ไม่มีสีสำเร็จ

No.18 (1.2 mm.)

8 kg.

กว้างไม่เกิน 6.00 m.

กว้างไม่เกิน 6.00 m.

No.23 (0.5 mm.)

6.5 kg.

กว้างไม่เกิน 4.00 m.

กว้างไม่เกิน 5.00 m.

No.22 (0.65 mm.)

9 kg.

กว้างไม่เกิน 5.00 m.

กว้างไม่เกิน 6.00 m.

No.18 (1.2 mm.)

19 kg.

กว้างไม่เกิน 6.00 m.

ไม่มี

ลอนเล็ก

40×45 มม.

ใช้กับเบอร์ 23, 22

ลอนใหญ่

60×65 มม.

ใช้กับเบอร์ 20, 18, 16

ลอนจัมโบ้

80×100 มม.

ใช้กับเบอร์ 8 เมตรขึ้นไป

ตัวอย่างใบประตู  Sample Doors Panel

ลอนจัมโบ้
ลอนใหญ่
ลอนเล็ก
ลอนปั้มรู
ลอนใหญ่
ลายตาข่าย
ลายก่ออิฐ
ลายดอกไม้
ลายอิฐดวง
ลายโซ่

อุปกรณ์ประตูม้วน

Rolling door accessories

มอเตอร์ไฟฟ้า Shutter Door's Motor (Made in Taiwan)
ชุดเซ็นเซอร์ยางกันกระแทก 
Safety Edge
รีโมท Remotr Control
ตัวล็อกเพลาเมื่อโซ่ขาด
Anti Chain Safety Device
สามเหลี่ยมปั๊กเก็ต
Bracket Set