ประตูพีวีซีบานสวิง

ประตูพีวีซีบานสวิงเป็นประตูรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม สำหรับประตูพีวีซีบานสวิงนี้มีความเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน ตัวอย่าง เช่น พื้นที่ที่ต้องใช้ความเย็น ห้องที่ต้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสำหรับห้องในอาคารสำนักงานเป็นต้น

SPECIFICATIONS

SOFT PVC DOOR FEATURE

Flexible and transparent

Esthetic

Robust

Innovation : two-tone technology

Download Catalog