ประตูม้วนกันไฟ ทนไฟ 2 ชั่วโมง ผลิตเพื่อป้องกันความร้อน รังสี โดยการใช้ฉนวนกันความร้อนสองชั้น ประตูทนไฟได้รับการออกแบบเพื่อให้ทนต่อการถูกเพลิงไหม้หนัก วัตถุประสงค์หลักของประตูม้วนกันไฟ คือการหยุดการแพร่กระจายเมื่อเกิดไฟไหม้ไม่ให้ลุกลามไปทั่วอาคาร ประตูชัตเตอร์ได้ถูกทดลองและมีความพึงพอใจตรงกับมาตรฐานที่มีใบรับรอง N4875

2-3 Hours Fire resistant roller shutter The double skin insulated lath offers additional heat radiation protection.Fire Resistance Shutter are designed to provide a heavy duty fire resistant solution for businesses. The main purpose of a fire resistant shutter door is to stop the spead of fire throughout the building, whilst also protecting certain areas of it e.g. designated escape routes. All of our shutter are fully tested and satisfied to the standard N4875

การทำงานของประตูม้วนกันไฟ/ประตูม้วนทนไฟ
– ปกติประตูจะเปิดอยู่ตลอดเวลา
– ประตูจะปิดอัตโนมัติก็ต่อเมื่อ ได้รับสัญญาณจากตัวจับควัน และได้รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์อุณหภูมิความร้อน 68 degree Celsius ประตูม้วนกันไฟจะใช้มือกดสวิทซ์ เปิด/ปิด ตามปกติ แต่เมื่อต้องการใช้งานประตูจะ Reset โดยอัตโนมัติเมื่อทำการกดปุ่มขึ้นและเมื่อสัญญาณเตือนภัยถูกปิด

รายละเอียดมากว่านี้กรุณาติดต่อเข้าทางบริษัทฯ

-Fire resistant shutter will stay at open opsition

-Fire resistant shutter can press push buttons to open-stop-close as user requirements.

-Fire resistant shutter will auto close down when getting alarm from smoke or temperature sensor or from fire alarm. Fusible link will get advise when the temperature till  68 degree Celsius. During shutter closes down, user can press the push buttons to order the door.

For more details, just feel free check with us. 

 

Type of Mortor

ชนิดของมอเตอร์

1. มอเตอร์สำหรับประตูม้วนกันไฟ
2. มอเตอร์กันระเบิด
– ขึ้นอยู่กับลูกค้าสามารถเลือกใช้มอเตอร์ที่ต้องการ ให้เหมาะสมกับขนาดของประตู
– มอเตอร์ที่ใช้งานแบบ 3เฟส/50 มีหลายขนาด (600/800/1000/1300/1500 ขึ้นไป) มอเตอร์ที่ใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของประตู

1. Shutter Motor for fire resistant shutter 

2. Explosion proof shutter motor

3. Both 220V / 380V  are available

Motor for Fireproof shutter

มอเตอร์ใช้กับประตูม้วนกันไฟ

MODEL

VOLTAGE

POWER

CURRENCY

LIFT LOAD (kg)

MAX HEIGHT

r/Min

CHAIN

DIMENSION (LxWxH) mm

Weight (Kg)

600L

380V / 50 hz

250 w

1.3A

300

5.0M

6.2

10A

160x255x460

11.5

800L

380V / 50 hz

300 w

2.0A

400

6.0M

6.4

10A

1170x265x490

14.5

1000L

380V / 50 hz

400 w

2.3A

500

7.0M

6.5

12A

155x205x520

21

1500L

380V / 50 hz

670 w

3.2A

700

7.0M

5.7

12A

155x205x550

23

Explosion proof Motor

มอเตอร์กันระเบิด

MODEL

VOLTAGE

POWER

CURRENCY

TORQUE (N.m)

Diameter of roller pipe

Sprocket rotation rpm/min

DIMENSION AxBxCxDxExF

FBJ600

380V / 50 hz

550 w

1.4A

420

154mm

3.9

315x425x270x154x170x16

FBJ800

380V / 50 hz

750 w

1.4A

650

165mm

3.9

315x425x270x154x170x16

FBJ1000

380V / 50 hz

750 w

1.8A

820

165mm

3.9

315x425x270x154x170x16

FBJ1500

380V / 50 hz

750 w

2.5A

1650

219mm

3.0

320x460x280x164x180x16

Operation of the electrical system

การทำงานของระบบไฟฟ้า

– เหมาะสำหรับทุกขนาดของบานประตู
– มอเตอร์เป็น single phase / 3 เฟส / 50 Hz ที่มีกล่องควบคุมขึ้นอยู่กับขนาดของประตู
– เมื่อเกิดไฟไหม้และอุณหภูมิถึง 68A degree Celsius Metal Fuser จะหลอมละลายคลัทซ์ จะถูกควบคุมเพื่อให้ประตูม้วนปิดลงอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
– การติดตั้งจะเป็นมาตรฐาน และแต่ละประตูจะมีสวิทซ์ปุ่ม เปิด/หยุด/ปิด อยู่ข้างๆ ประตู

Motor Operation and Control Box
Suitable for all sizes of shutters, the motor is single / 3 phase with controlled descent dependant on size of door. When the temperature of the fire site reaches 68A  C the ,elting meltal fuser is melted and the clutch is controlled, so that the rolling door automatically drops since the power is cut off, in this way, fire and smoke are baffled. As standard each shutter will include an open/close push button station mounted.

CONTROL SYSTEM

ระบบควบคุม

Smoke Sensor

Temperature Sensor

Alarm Switch

Fire Alarm