บริษัท ไทยฟู่หงส์ จำกัด

การก่อตั้ง

ไทยฟู่หงส์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ก่อนอื่นเราคือผู้รับออกแบบและติดตั้งประตูม้วน จากวันนั้นถึงวันนี้เรามีอุปทานที่จะเป็นผู้ผลิตและติดตั้งประตูม้วนหลายเกรดและหลายรูปแบบที่ดีที่สุดในประเทศ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ของเราจัดหาเพื่อการค้าหรือตลาดในประเทศ เราเป็นที่รู้จักดีสำหรับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ดีของเราในการให้บริการ และผลงานการติดตั้งกับลูกค้าหลายราย ทำให้เรามีชื่อเสียงมากขึ้น เราให้ บริการที่รวดเร็วเชื่อถือได้และเป็นมืออาชีพมีลูกค้าพึงพอใจมาก

ประเภทธุรกิจ

การผลิต / การค้าส่งและค้าปลีก / กระจาย / การนำเข้าและส่งออก / การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ประตูเหล็กม้วน ประตูม้วน High Speed Shutter PVC  ประตูม้วนโพลีคาร์บอเนต  AU ประตู High Speed Shutter ประตูพาณิชย์ ประตูบานเลื่อน บานสไลด์ ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ประตูม้วนกันไฟ (มอเตอร์กันระเบิด) ประตู สำหรับห้องเย็น ห้องแช่แข็ง ประตูโหลดสินค้า ประตูบานสวิง ประตูม้วนกันแมลง จำหน่ายมอเตอร์ประตูม้วน และอะไหล่มอเตอร์

การบริการ

เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องระบบประตูแต่ละระบบช่วยให้เราสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์การสำรวจและประเมินการส่งมอบและติดตั้งพร้อมใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของเรา เราให้บริการผลิตและติดตั้ง สำหรับโรงเรียน โกดัง, โรงงาน, สำนักงาน, ร้านค้าปลีก, โรงพยาบาล, ฟาร์มและอื่นๆ อีกมากมาย การรักษาความปลอดภัยและความสบายของใจของคุณคือความ สำคัญของเรา เรามีลูกค้าพึงพอใจมากและส่วนใหญ่ของการทำงานของเรามาจากธุรกิจซ้ำและแนะนำ เรายินดีเสนอประตูไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวก

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อขยายและพัฒนาผลิตพัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

2. ผลิตภัณพ์ต้องได้คุณภาพและประสิทธิภาพที่ลูกค้าเพิงพอใจ
3. พัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงและเชื่อถือได้

“เราใส่ใจทุกความต้องการของคุณ”

การบริหารงานคุณภาพ
** การวิเคราะห์โอกาสทางเทคโนโลยี
** การเลือกส่วนประกอบที่ดีที่สุด
** ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
** พนักงานที่มีประสบการณ์และศํกยภาพในการทำงาน
** ยึดมั่นในมาตรฐานที่เข้มงวด
**ควบคุมคุณภาพ
** จุดขายมืออาชีพ

Thai Fuhong Co., Ltd.

Established 

Established since 2001 first we do to design the shutter doors and installing to the customers’ site. From then to now we manufacture and assemble the various kinds and grades of shutter doors in Thailand. We supply to the trade or domestic market. We are well known for our reliability and a great level of service that we offer. We have many established customers with whom we have built a great reputation. We provide a fast, reliable, and professional service and have many satisfied customers. We also have a large specialist on each door system.

Business types

Manufacturing

Wholesaling and Retailing

Distributing

Importing & Exporting

Service Providing

 

Our products

All you can get are Industrial Steel Roller Shutter, High Speed PVC Rolling Shutter, Polycarbonate Roller Shutters, AU High Speed Roller Shutter, Fire Resistant Shutter, Commercial Doors (Steel Doors), Automatic Sliding Door, Automatic Door System, Freezer Door, PVC Flexible Door, Overhead Door, Loading equipments, Roller shutter motor and accessories

Our Services

Located in the BKK allows us to carry out efficient site surveying and estimating deliveries and installation. National installation is readily available on the products on request. We provide rolling shutters, sliding doors and doors for Schools, Warehouses, Factories, Offices, Retail Shops, Hospitals, Farms, and many more. All electrically operated doors refitted with a manual over-ride facility in the event of a power failure.

Our Mission

1. To expand and develop the production continuously

2. Products must meet the quality and specifications that customers are satisfied with.
3. Continuously develop business establishments for stability and security.

“We care for all your needs.”

Quality ways 
**analysis of technology opportunity
**selection of the best components
**production in modern technology
**experienced and qualified staffs
**adherence to stringent standards
**quality control
**professional sales points